17 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raadsstuk Verbouwing rechterbouwhuis het Oude Slot 131 83 Restauratie overblijfselen Het Oude Slot 24, 28, 39, 110 160 Stedelijk schoon Vervuiling terrein langs C. Huygenslaan 109 Kunst Verbetering akoestiek in Minerva-theater 233 Aankoop verplaatsbare muziektent 218 134 Bijdrage in de exploitatie van het Minerva- theater 44 32 Feesten Lidmaatschap Comm. Koninginnedag 307 Sport Garantie geldlening voetbalver. V.E.W 84 56 Ligplaats in van Merlenvaart met pleizierboten 96 Bouw sportgebouw Lanckhorstlaan 305 Garantie geldlening Sportver. H.B.C 112 Buurthuizen Stichting buurthuizen 253, 262, 269 Verbindingsgang in wijkgebouw ,,Princehof" 105 67 Eretekenen en eervolle onderscheidïngen Toekenning erepenning der gemeente D. Kikkert 168 114 Idem Th. M. Schelling 322 164 Religie Subsidie in stiehtingskosten Pinksterkerk 45 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 17