TAAK DER GEMEENTE 4äs iipnvh*. i mmm wtk 2 Blz. 10. Belastingen 10 11. Openbare orde 10 12. Openbare gezondheid Drankwet 10 Gezondheidshuis 10 Doorlichting bevolking 10 Toezicht op producten 10 Rattenbestrijding 10 Begraafplaatsen 11 Riolering 11 Zwemvijvers 11 Drinkwater 11 Douchecellen in woningen 11 13. Uitbreidingsplannen, bebouwingsplannen 11 14. Volkshuisvesting Bouw- en woningtoezicht 12 Bouw- en woningverordening 12 Onbewoonbaarverklaring woningen 12 Woningbouw en -verbetering 12 Bouwfonds Nederlandse gemeenten 13 Huurcommissie 13 Distributie woonruimte 13 13. Openbare veiligheid Bescherming tegen oorlogsgeweld 13 16. Wegen, voetpaden, vaarten, bruggen, havens, bos Wegen en voetpaden 13 Verlichting wegen 13 Reinigen wegen 14 Vaarten, havens 14 Groenendaal 14 17. Verkeer en vervoer Verkeer 14 Vervoer 14 18. Kredietwezen 14 19. Winkelsluiting 14 20. Maatschappelijke zorg Zorg voor zieken 14 Zorg voor krankzinnigen 14 Zorg voor ouden van dagen 14 Zorg voor kinderen 15 Zorg voor militairen 15 21. Volksontwikkeling en -opvoeding Schoolverzuim 15 Openbaar en bijzonder voorbereidend onderwijs 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2