5 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raadsstuk Terrein ,,Het Oude Slot" 5. PUBLICITEIT EN VOORLICHTING Uitgave boekje „Welkom in Heemstede" 6. FINANCIËN Gemeente-begroting 1956, 13e wijziging 1957, 8e en 9e wijziging 1957, lOe en lle wijziging 1957, 12e wijziging 1957, 13e wijziging 1957, 14e wijziging 1957, 15e wijziging 1958 en ongenummerde wijziging 1958, le wijziging 1958, 2e wijziging 1958, 3e wijziging 1958, 4e wijziging 1958, 5e wijziging 1958, 6e wijziging 1958, 7e wijziging 1959 Gemeente-rekening Behandeling van de Vereenvoudigde vorm van de 1954 1955 1956 Financieel beheer Gebruik reserve Urgentielijst uit te voeren kapitaalswerken Belegging van gelden Belegging van kasgeld Rekening-courant Krediet Bank Ned. Gemeenten Krediet Ned. Handel Mij Geldlening en kasgeldlening Geldlening /16.000, Geldlening /25.000, Geldiening B.N.G. (le Nat. woningbouwl.) Geldlening B.N.G. (Rentespaarbriefl. 1957) Geldlening 230.000,(Rentespaarbriefl. 1957) Geldlening /146.000, 29, 39 107 50, 81 51, 82, 94 137, 210 137 168, 211, 226 207, 226 207, 210 94 22, 94 51, 94 79, 94 86, 94 153, 210 208, 210 223, 226 239 25 252 27 315 6, 52 265 245, 261, 269, 270, 285 232 6, 27, 232 232 13 146 5 33, 39 16 52, 60 30 52 31 61, 81 39 84 57 143 2, 144 145

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5