ONDERWERP Bladzijde notulen No. raadsstuk Invoering werkclassificatie en prestatiebeloning voor de werklieden en toekenning van 3 overgangstoeslag Gepremiëerde spaarregeling gem. pers Tegemoetkoming in verplaatsingskosten aan leidsters van openb. en bijz. kleuterscholen Verordening tot regeling van de bezoldiging vakonderwijzers aan openb. lagere scholen Andere aangelegenheden het personeel betreffen- de Verhoging premie ziektekostenvoorziening ge- meente-personeel Ziektekostenvoorziening Spaarregeling 9. BEDRIJVEN, DIENSTEN, STICHTINGEN, FONDSEN Gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven Algemeen) Tarieven 14e Wijziging verordening prijzen gas, duin- water- en elektriciteit Gas-, duinwater- en electriciteitsverordening Maatregelen i.v.m. invoering dubbeltarief voor elektriciteit Uitvoering werken i.v.m. spoorwegviaduct over de Zandvoortselaan Wijze van afschrijving 87, 115, 141, 245, 271, 275, 277, 282 106 114, 158 159, 190 85, 94 311 208 76 70 107 58 Warmwaterdoorstroomapparaten In gebruik zijnde rijwielen Gasbedrijf 2e wijziging begroting 1957 le en 2e wijziging begroting 1958 Begroting 1959 Rekening 1954 Rekening 1955 Rekening 1956 Wijz. overeenkomst met Haarlem i.z. gasleve- ring Gas-, en waterleidingen van Jachthaven naar Duinwaterbedrijf le wijziging begroting 1957 le wijziging begroting 1958 254, 272, 280, 290 223 137 b 206 126 221 136 65 45 253, 272, 280, 285 287 287 138, 210 94 239 27 315 51 223 137 a 95 61 137, 210 94

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8