9 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raadsstuk Begroting 1959 239 Rekening 1954 27 Rekening 1955 315 Rekening 1956 51 Elektriciteitsbedrijf 2e wijziging begroting 1957 168, 210 le en 2e wijziging begroting 1958 94 Begroting 1959 239 Rekening 1954 27 Rekening 1955 315 Rekening 1956 51 Tarief voor uitvoering werken 138 Openbare Werken le wijziging begroting 1957 138, 210 Begroting 1959 239 Rekening 1954 27 Rekening 1955 315 Rekening 1956 51 Aankoop zelfladende zand- en grindtranspor- teur 29 11 Aanschaffing kolkenzuiger-faecaliënwagen 149 102 Reparatie- en doorsmeerkuil in de garage van 88 de reinigingsdienst 135 Politie Aanschaffing automatische oliestookinr 150 104 Grondbedrijf Ontslag rentmeester Th. M. Schelling 190 154 Benoeming rentmeester A. van Wingerde 317 le wijziging begroting 1957 138, 210 Begroting 1959 239 Rekening 1954 27 Rekening 1955 315 Rekening 1956 51 Rapport commissie belast met de schatting van de terreinen van het grondbedrijf 27 157 Inbrengen terrein in Grondbedrijf 318 Stichting Heemsteedse Sportparken Begroting 1959 239 Rekening 1954 27 Rekening 1955 315 Rekening 1956 51 Aanstelling hulpterreinknecht 80 Herstel bergruimte bij tennisbanen en schei- dingsmuur van tennisbanen 150 103 Fonds armengoederen Begroting 1959 239 Rekening 1954 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9