1 ïLtESzS™' !- S'ääs srÄ-1"Grona- -."..To'pTrÄSZÎKSïen 3 S' ilä°,T„Xdnea.rirÄe,de b°UW be*eh'kWn® ™n hn'S0- 2e Afd- 10 januari 1958. In het plan is voorts rekening gehouden met de aanlep- vnn k- plantsoenen waaromheen 95 woningen zijn gesitueerd wf ^Tnnen" van deze huurders een bijdrage in het f ,J steIlen u voor te vragen van /0,55 per week °nderhoud van deze plantsoenen tot°sticht"ngVvanhde Tw„rS'g.T,aae„b,,<,en U »"M> -"""P-b-Wt Heemstede, 27 december 1957. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De seeretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van bureremeestPT' „n v, 1957; uuigemeester en wethouders van 27 december BESLUIT; voor de grond 373.696, voor de bouw /1.743.786, verkregenfeh°Ud' de Van het "jk te vra^n geldeliike steun worde Beschikking Bijdragen VVoningwetboufm?^'^ °P gr°nd VM de bouw0T9Säg de bCPalingen van de ^°®°hikkingBijdrag-en Wonin^eT Gedaan ter openbare raadsvergadering van 10 januari 1958. De secretaris, voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 16