rï'SSSS-3; en het 10 2e afd. 30 januari 1958 derde wijziging jaarwedderegeling AMBTENAREN. De Raad der gemeente Heemstede- BESLUIT- van 1 februari 1958 als volgt bepkald: 6t mgang IV VI VII IX X XII 3366,— f 4128,— f 4200,— 4944,— f 5496,— f 6432,— f 4056,— f 4704,— f 5028,— 6324,— f 6324,— 7296, 5 x /138,— 4 x /144,— 6 x /138,— 10 x /138,— 6 x 138,— x 144, II. R onde^A^Ten^vermi'ndering ^ondm'gïat^ten'^opzfchte11 gemeenrépersonee? ingaand ^anuari1957b9foldi^^ van het looncompensatie inverband ''"f 1957no' 83 augustus 1957). met de huurverhoging ingaande 1 Jrtikef6ngnel^etn:ingang 1 au^ustus 1957 wordt het eerste lid van Korting per jaar wegens Vnje woning Emolumenten 445,08 vrije verw, 48, Woning Conciergewoning raadhuis Dienstwoning gas-, duinwater- en elektr. bedrijven (Cloosterweg 47) Woning badmeester Conciergewoning Gezondheidshuis Woning Hoofdzuster Gezondheidshuis 466,32 f 360,24 445,08 /489,24 vrij brandstoffen /48,— vrij water en licht 'en vrije verwarming 108, Vrije verwarming als-' mede gebruik van gas, water en elektriciteit tot een maximum van /75 /123,— Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 januari 1958. De secretaris, fzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 4