11 i wmi mm wmmÊÊÊÊhi 4e afd. 30 januari 1958 De Raad der gemeente Heemstede- gezien ,et voorstel van burgemeester en wethouders dd. 22 januari 1958 BESLUIT: b hT ^o^ TeMtdend^^d^f T°'~ V6rIenen h6t SUb a &en°emde bedrag- af te schrflve^fn 8enafrindtransPorteur; Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 januari 1958 De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 6