27 februari 1958 42 V. VERGOEDING OVER 1955 VAKONDERWIJS' BIJZONDER VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 19. Vergoeding over 1955 vakonderwijs bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VI. VASTSTELLING VERGOEDING OVER 1955 BIJZONDER BUITENGEWOON BAGER ONDERWIJS. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 20. Vaststelling vergoeding over 1955 bijzonder buitengewoon lager onderwijs. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. VERGOEDING OVER 1955 VAKONDERWIJS BIJZONDER BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 21. Vergoeding over 1955 vakonderwijs bijzonder buitengewoon lager onderwijs. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII. VOORLOPIGE VASTSTELLING BEDRAG UITGAVEN OVER 1956 VOOR OPENBAAR KLEUTERONDERWIJS". Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 22. Voorlopige vaststelling bedrag uitgaven over 1956 voor openbaar kleuteronderwijs. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. VOORSCHOT VERGOEDING 1958 BIJZONDERE SCHOLEN. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 23. Voorschot vergoeding 1958 bijzondere scholen. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. VOORSCHOT VERGOEDING 1958 VAKONDERWIJS. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 24. Voorschot vergoeding 1958 vakonderwijs.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5