z Wmm 45 4e Afd. 27 maart 1958 UITVOERING WERKEN IN VERBAND MET SPOORWEGVIADUCT OVER DE ZANDVOORTSELAAN. De Raad der gemeente Heemstede Gezien het voorstei van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 1958; BESLUIT: a. burgemeester en wethouders een aanvullend krediet te verlenen groot 53.250,ten behoeve van het uitvoeren van verschillende werken aan de wegen en de riolering nabij het spoorwegviaduct over de Zand- voortselaan, met inbegrip van de werkzaamheden verbonden aan de ge- wijzigde indeling van de parkeerplaats op het Roemer Visscherplein b. het sub a vermelde bedrag af te schrijven in 30 jaar; c* de bij raadsbesluit van 28 juni 1956, no. 68 verleende kredieten voor het uitvoeren van werken aan leidingen voor elektriciteit, gas en water nabij het spoorwegviaduct tot de bedragen van resp. f 50.000, 10.000,en 8.000,terug te brengen tot onderscheidenlijk 30.000,—, 6.500,— en 6.000,— De secretaris, Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 maart 1958. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 16