benoeming lid van de commissie tot wering „Ä,r a—n 4e Afd. 27 maart 1958 47 BEJNÜEJV VAN SCHOOLVERZUIM. Aan de Raad, is die benoemmg te aanvaarden benoeming 1. A. Middelkoop. 2. P. J. van Noppen. Heemstede 12 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 19