51 4e Afd. 24 april 1958. HERZIENING UITBREIDINGSPLAN. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat het wenselijk is, dat wordt overgegaan tot herziening van dat gedeelte van het uitbreidingsplan dezer gemeente, dat is vastge- steld bij raadsbesluit van 18 augustus 1921, no. 65, dat betrekking heeft op het terrein, gelegen aan de noordzijde van het Valkenburgerplein, tussen de Valkenburgerlaan en de Torenlaan; Gelet op artikel 36, 4e lid der Woningwet; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders te bepaien, dat een herziening van het uitbreidingsplan, voor het boven- omschreven terrein zal worden voorbereid. BESLUIT: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 24 april 1958 De voor:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1