52 4e Afd. 24 april 1958. Toelichting beschrijving, behorende bij de partiële herziening L1 D van het uitbreidingsplan der gemeente Heemstede, regelende de bestemming in onderdelen van het terrein van de buitenplaats „Kennemeroord". Deze herziening omvat het terrein van de buitenplaats „Kennemeroord" aan de Herenweg. Tot dusver is de bestemming van het terrein geregeld door middel van de herziening L I van het uitbreidingsplan, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 maart 1930, no. 26. De herziening is nodig in verband met de stichting van een bejaarden- tehuis op het terrein. Behoort bij raadsbesluit van 24 april 1958. no. 52. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 7