24 april 1958. 91 De heer Mr. van Wijk, wethouder, antwoordt dat dit een raadskamer- vraag is. Burgemeester en wethouders draaien niet om de hete brei of het hete ei heen. Spreker wil wel zover gaan om te zeggen, dat er in het college verschiliende opvattingen bestaan over deze kwestie en dat die opvattingen zelfs 22 zouden kunnen liggen. Bij een college van drie leden is het dus helemaal niet zuiver om maar door te zetten. De vorige maal heeft spreker al gezegd, dat dit geen principiële zaak is, maar een kwestie van orde. Spreker gelooft wel, dat burgemeester en wethouders daar uit zullen komen zoals zij weten dat de meerderheid van de raad dit wenst. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11