67 4e Afd. 29 mei 1958. MAKEN VERBINDINGSGANG IN HET WIJKGEBOÜW „DE PRINCEHOF" De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 21 mei 1958; BESDUIT A. burgemeester en wethouders een krediet te verlenen groot 4750, ten behoeve van het tot stand brengen van een verbindingsgang tus- sen de zalen van het wijkgebouw „De Princehof" en de keuken in de bij dat gebouw behorende conciergewoning B. het sub A vermelde bedrag af te schrijven in 40 jaar. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 mei 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 22