4e Afd. 29 mei 1958. 61 VERNIEUWING GAS- EN WATERLEIDINGEN NAAR DE GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN. Aan de Raad. De dienstleidingen voor gas en water van de Jachthaven af naar de gemeentelijke sportparken, die reeds sedert de aanleg van de sportparken in gebruik zijn, verkeren in een dusdanig slechte toestand, dat zij drin- gend vernieuwd moeten worden. De vernieuwing van de waterleidingen zal een bedrag van 2500. vorderen, die van de gasleidingen 4000.Voor herstel van de bitumen- paden na de werkzaamheden zal een bedrag van 750.nodig zijn. Het te investeren bedrag kan in 15 jaar worden afgeschreven. Wij nodigen U uit ons, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp- besluit, een krediet van in totaal /7250.te verlenen voor het tot stand brengen der aangegeven vernieuwingen. Heemstede, 7 mei 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 1958; BESLUIT A. burgemeester en wethouders een krediet te verlenen groot 7250. voor het tot stand brengen van een vernieuwing van de dienstleidingen voor gas en water van de Jachthaven af naar de gemeentelijke sport- parken; B. het sub A. vermelde bedrag af te schrijven in 15 jaar. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 mei 1958. De secretaris, De voorzitter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5