109 29 mei 1958. De heer yan Lent, wethouder, antwoordt, dat rekening moet worden ge- spoorwegen 6 "0g de °VGrWe^ Dat ia het werk van de De heer Scheer wijst er op dat de rails nu weg zijn. wa^eDaeterwVnlLfnt' Jeth°Uder' meent dat dit ^isteren nog niet het geval was. Dat îs ook de reden waarom er geen sprake kan zijn van een officiele openmg omdat het werk nog niet klaar is. De loodsen van de spoorwegen overnteeze0g°genn0ë:' 6erSt W6g en daar heeft de ^me^ente nfets Terrein langs Constantijn Huygenslaan. Mevr van der Meulen vraagt naar de bestemming van het terrein lanes Const" Huygenslaan waar de afgebroken woningen hebben gestaan De Voorzitter antwoordt, dat dit terrein in de toekomst zeker niet zal ÄneSLngswe°gUWd °mdat b6Stemd iS V0°r de aanleg Van de noord- ovf;2vj„™al':,Äl dat het ,erran - n« W'J" er °p' a,t de Someente het terrein mdertijd vlak heeft willen maken maar dit werk niet mocht uitvoeren. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering". De secretaris. De voorzjtteri

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 18