■i I IMH - - - 31 juli 1958. 150 tisch onbruikbaar geworden. Het aantal beerputten in de gemeente be- draagt nog ruim 2000, hetgeen nog altijd een behoorlijk aantal is. De kalkputten van de wasserijen kunnen met de kolkenzuiger geleegd worden. Dit werk gaf met de oude methode altijd een verschrikkelijke smeertroep. Als de rioolkolken worden leeggezogen wordt de stankwering niet buiten werking gesteld omdat de machine een waterreservoir heeft waaruit weer een laagje water in het riool wordt gespoten. Het doortrekken van de rio- len moet tot nu toe met een ketting gebeuren, hetgeen toch wel een zeer smerig werk is. Wanneer de grote rioolputten op geregelde tijden worden schoon gemaakt met de kolkenzuiger zal dat smerige werk tot het ver- leden gaan behoren. Als er toch nog eens een keer een verstopping in het riool zou ontstaan kan het riool met een ander instrument worden door- gespoeld. Dit apparaat kost 4 of 5 duizend gulden extra. Omdat dit maar een enkele keer voor zal komen is het beter dit apparaat te huren hetgeen tegen een betrekkelijk geringe prijs kan geschieden. Het huren van een kolkenzuiger, die geregeld nodig is, zou echter veel duurder uitkomen dan er een aan te schaffen. De leden van de commissie van openbare werken en ook het college hebben de kolkenzuiger in werking gezien. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat deze uitgave volkomen verantwoord is. Voor een goed begrip wil de heer Scheer er nog op wijzen dat hij met frequentie niet bedoeld heeft dat de kolkenzuiger 14 kolken per dag kan schoonmaken in plaats van nu 4 kolken, maar of de kolkenzuiger niet soms weken buiten bedrijf is. Van de door de heer Reijnders gesignaleerde stank in het oude dorp heeft spreker nooit iets gemerkt. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gestGld. XV. KREDIET VOOR HET HERSTEL VAN DE BERGRUIMTE NABIJ DE TENNISBANEN IN GROENENDAAL EN VAN DE SCHEIDINGSMUUR VAN DE TENNISBANEN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 103. Herstel van bergruimte nabij de tennisbanen in Groenendaal en van de scheidingsmuur van de tennisbanen. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVI. KREDIET VOOR DEi AANSCHAFFING VAN EEN AUTOMATISCHE OLIESTOOKINRICHTING VOOR HET POLITIEBUREAU. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 104. Aanschaffing automatische oliestookinrichting voor het politiebureau. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Mr. Zeelenberg heeft zich afgevraagd of voor dit toch wel oude en verouderde gebouw een uitgave van 6000,voor een moderne olie- stookinrichting verantwoord is. De heer Zegwaart gelooft dat wanneer er ergens een oliestookinrichting op haar plaats is, dit wel in het politiebureau is. Het gebeurt n I vaak dat het politiepersoneel 's nachts nat en koud op het bureau komt. Uitgaande van de gedachte dat een oliestookinrichting voor een korte tijd aangezet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11