187 2 september 1958. van de commissie voor het onderwijs te doen bestaan uit zes leden de voorzitter mbegrepen." Was getekend Th. Verhoeven K Pliester h' D Vooren, N. J. van der Linden, P. Kemp, H. J. Verkouw en M. D. Scheer Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. a. Commissie voor de financiën. Tot Ieden worden benoemd de heren Mr. J. W. Rutgers Th J H Ver- oeven, Mr. K. A. F. J. Pliester en H. J. Verkouw, allen met 21 stemmen. b. Commissie gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven. Tot leden worden benoemd de heren O. A. Brink, P. Zegwaart Ir J Kooijmans en Ir. D. Tinbergen, allen met 21 stemmen. c. Commissie openbare werken en reinigingsdienst. Tot leden worden benoemd de heren M. D. Scheer, N. J. van der Linden J- K°°rjmans en Ir. D. Tinbergen, allen met 21 stemmen. d. Commissie voor het grondbedrijf. MrT°K leÄd8F fben°?,md de heren G- M- Schuitenmaker, P. Kemp, Phester allen met 20 stemmen en de heer H. J. Verkouw met 21 stemmen. Op de heren M. D. Scheer, H. D. Vooren en A C Hop- staken werd l stem uitgebracht. e. Commissie voor de plantsoenen. Tot leden worden benoemd de heren M. D. Scheer, H D Vooren A C Hopstaken en H. J. Verkouw, allen met 21 stemmen. f. Commissie voor het onderwijs. Tot leden worden benoemd mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clerca en H her?n_?^ J- Verhoeven, G. J. Willemse, Ir. J. Kooijmans en mevr. H. v. d. Meulen-Houwer, allen met 21 stemmen. g. Commissie voor sociale zaken. Tot leden worden benoemd de heren H. D. Vooren, A. C. Hopstaken, Mr stemmen Phester en mevr- H- van den Meulen-Houwer, allen mét 21 h. Commissie voor de volksgezondheid. hJ0t Jd?n worden benoemd mevr. E, M. A. Vriesendorp-de Clercq de heren N. J van der Linden, Ir. J. Kooijmans en mevr. H. van der Meulen- Houwer, allen met 21 stemmen. e en i. Commissie voor de volkshuisvesting. Tot leden worden benoemd de heren O. A. Brink, P. Zegwaart, Mr. K A J' Fhester en mevr. H. van der Meulen-Houwer, allen met 21 stemmen! j. Commissie voor de strafverordeningen. MrT°K IeAd0F WT°pfn henoemd de heren Mr- J- W. Rutgers, G. J. Willemse, K- A- F- J- P'iester en H. J. Verkouw, allen met 21 stemmen k. Commissie voor het georganiseerd overleg. Tot leden worden benoemd de heren G. M. Schuitenmaker P Zegwaart en H. J. Verkouw, allen met 21 stemmen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 10