2 september 1958. 188 Tot plaatsvervangende leden worden benoemd de heren G. J. Willemse, Ir. J. Kooijmans en N. J. van der Linden, allen met 21 stemmen. Alle gekozenen verklaarden hun benoeming aan te nemen. De heer Verhoeven zou graag zien, dat de voorzitter een onderzoek bij de leden instelt inzake eventuele voorkeur voor middag- of avondverga- deringen. De Voorzitter antwoordt dat dit reeds in zijn bedoeling lag. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De secretaris, RONDVRAAG.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11