135 3e Afd 30 oktober 1958. HEFFING STRAATBELASTIING. Aan de Raad, De bestaande verordening op de heffing van een straatbelasting is goed- gekeurd tot 1 januari 1959. Bij de heffing in de afgelopen jaren is niet gebleken, dat wijziging van de redactie van de verordening noodzakelijk is. Evenmin achten wij het gewenst het huidige tarief van de belasting, zijnde 4 van de beiastbare opbrengst aangegeven in de kadastrale legger, te wljzigen. Wij stellen U derhalve voor bijgaande ontwerp-verordening, welke de- zelfde bepalingen bevat als de thans geldende verordening, alsmede de toelichting op de heffing, vast te stellen. Heemstede, 15 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13