- J. 3e Afd 30 oktober 1958. 135 HEFFING STRAATBELASTING. TOELIOHTING behorende bij het besluit van de raad der gemeente Heemstede van 30 oktober 1958 tot het vaststellen van de verordening tot heffing van een straatbelasting. De jaaropbrengst van de belasting wordt geschat op /117.800,Dit bedrag is slechts als een geringe bijdrage te beschouwen in de kosten ten laste van de gemeente komende. Volgens de laatst afgesloten rekening 1956, de voorlopige cijfers van 1957 werden hiervoor betaald, en voor 1958 werden hiervoor geraamd de navolgende bedragen: 1956 1957 1958 Onderhoud straten en wegen /113.771,09 /135.850,35 /141.188,08 Reiniging van straten, wegen en kolken 41.046,51 43.514,45 45.135,62 Rente en afschrijving straten en wegen81.805,79 86.972,25 95.602,— /236.623,39 /266.337,05 /281.925,70 Af Uitkering provincie voor wegen 44.059,68 42.674,63 42.000, Opbrengst precariorechten 11.429,86 12.407,43 10.500, Rest /181.133,85 /211.254,99 /229.425,70 De raad der gemeente Heemstede, De secretaris, De voor^it

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 17