136 2e Afd- 30 oktober 1958. ■worden betaald. Volgens de hierboven gegeven becijfering zai het aantal van 400 aangeslotenen voorlopig niet worden bereikt. Wij zijn van oor- deel, dat het door Haarlem gedane aanbod alleszins aanvaardbaar is Voor de ontvangst van de verschillende seinen zal plaatsing van toon- frequent-ontvangrelais bij de voor het dubbeitarief in aanmerking komen- de verbruikers nodig zijn en wel voor: de grootverbruikers van meer dan 20.000 kWh per jaar 25 exemplaren voor twee dubbel-commando's 2 550 de grootverbruikers met een verbruik van 6.000 tot 20.000 kWh 125 exemplaren voor één dubbel-commando 11.100, de overige gebruikers 100 exemplaren met twee dubbel- commando's 2oo of afgerond /24.000,23.850, Naar aanleiding van het vorenstaande mogen wij Uw College thans voorstellen ons te machtigen gebruik te maken van de toonfrequent- afstandsbesturing der gemeente Haarlem en een krediet van 48.000 te onzer beschikking te stelien voor aanschaffing van de nodige anna- ratuur voor dubbeltarief-meting. Heemstede, 23 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 20