mâ 136 2e Afd. 30 oktober 1958. KREDIET VOOR MAATREGELEN IN VERBAND MET INVOERING DUBBELTARIEF VOOR ELEKTRIC II'EIT. II. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT burgemeester en wethouders te machtigen met de gemeente Haarlem een overeenkomst aan te gaan inzake het medegebruik van het in die gemeente toegepaste systeem van toonfrequent-afstandsbesturing, zulks op basis van een door Heemstede aan Haarlem te betalen vaste vergoeding van 2000,- per jaar en voorts onder de nader overeen te komen voorwaarden; burgemeester en wethouders een krediet van /48.000,ter beschik- king te stellen ten laste van de kapitaaldienst der begroting voor het elektriciteitsbedrijf voor de aanschaffing van de nodige apparatuur ten behoeve van de invoering van een dubbeltarief voor elektriciteit. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 oktober 1958. De secretaris, De voörzit'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 21