137a 2e Afd. 30 oktober 1958. WIJZIGING OVEREENKOMST MET HAARLEM INZAKE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT burgemeester en wethouders te machtigen met de gemeente Haarlem het navolgende overeen te komen: In de artikelen 5 en 7 van de geldende overeenkomst inzake levering van elektriciteit worden de aanduidingen 7.00 tot 11.30 uur, 14.30 tot 23.00 uur en 11.30 tot 14.30 uur gewijzigd respectievelijk in 7.00 tot 11.15 uur, 14.15 tot 23.00 uur en 11.15 tot 14.15 uur. Deze overeenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 ok- tober 1958. De op het sluiten van deze overeenkomst vallende kosten worden door Haarlem en Heemstede ieder voor de helft gedragen. Artikel I. Artikel II. Artikel III. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 oktober 1958. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 24