29 juni 1961 231 in de commissie van openbare werken met de directeur van openbare werken kan worden bekeken. Spreker zou het idee niet zonder meer van de hand willen wijzen. Wethouder van Lent wil deze zaak best in de commissie van openbare werken bespreken, maar hij ziet er geen heil in. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVI. VERKOOP GROND AAN DE DINKELLAAN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgho. 89. Verkoop grond Rivierenbuurt. Het ontwerp-besiuit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVII. WIJZIGINGEN GEMEENTE-BEGROTING EN BEDRIJFSBEGROTINGEN 1960 EN GEMEENTE-BEGROTING 1961. Besluit model D no. 11 tot wijziging van de gemeente-begroting 1960, aangevende voor de gewone dienst in inkomsten een vermeerdering van 344.466,81 en een vermindering van 10.783,02 en in uitgaven een ver- meerdering van 645.538,15 en een vermindering van 311.854,36 en voor de kapitaaldienst in inkomsten en uitgaven een vermeerdering van 13.719,64 en een vermindering van 115,57. Besluit model D no. 12 tot wijziging van de gemeente-begroting 1960, aangevende voor de gewone dienst in inkomsten een vermindering van 5.492,85 en in uitgaven een vermeerdering van 17.332,87 en een ver- mindering van 22.825,72 en voor de kapitaaldienst in inkomsten een ver- meerdering van 1.061.005,59 en een vermindering van 17.627,07 en in uitgaven een vermeerdering van 1.844.164,47 en een vermindering van 26.180,-—. Besluit model D no. 13 tot wijziging van de gemeente-begroting 1960, aangevende voor de gewone dienst in inkomsten een vermeerdering van 145.645,en een vermindering van 5.945,en in uitgaven een ver- meerdering van 168.852, 75 en een vermindering van 29.152,75. Besluit no. 1 tot wijziging van de begroting van het gasbedrijf 1960, aangevende voor de gewone dienst in baten een vermeerdering van 10.362,en een vermindering van 2100,en in Iasten een ver- meerdering van 27.504,69 en een vermindering van 19.242,69 en voor de kapitaaldienst in inkomsten en uitgaven een vermeerdering van 294.368,04. Besluit no. 1 tot wijziging van de begroting van het duinwaterbedrijf 1960, aangevende voor de gewone dienst in baten een vermeerdering van 1058,en een vermindering van 4.310,en in lasten een vermeerde- ring van 9.412,88 en een vermindering van 12.664,88 en voor de kapi- taaldienst in inkomsten en uitgaven een vermeerdering van 43.536,19. Besluit no. 1 tot wijziging van de begroting van het elektriciteitsbedrijf 1960 aangevende voor de gewone dienst in baten een vermeerdering van 4.280,22 en een vermindering van 80.928,22 en in lasten een vermeerde- ring van 16.414,30 en een vermindering van 93.062,30 en voor de kapi- taaldienst in inkomsten en uitgaven een vermeerdering van 405.870,28. Besluit no. 2 tot wijziging van de begroting van openbare werken 1960, aangevende voor de gewone dienst: in paragraaf 1 in baten een ver- mindering van 293.504,37 en in lasten een vermeerdering van 52.027,10 en een vermindering van 345.531,47; in paragraaf 2 in baten een ver- meerdering van 47.501,40 en een vermindering van 333.589,72 en in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 13