31 rijwielstalling, autopedberging en vloerwrijver BOSCH EN HOVENSCHOOL. 2e afd. 29 maart 1962. De Raad der gemeente Heemstedt^^ Bestuur der vereniging wet 1920 uit de gemeentekas te mogen ontvangen voo a. het uitbreiden van de rijwielstalling b. het maken van een stalling voor autopeds en c. het aanschaffen van een vloerwrijver; overwegende, dat de aanvraag aan de gestelde vomdWto voldoet; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op de bepalingen der Lager-onderwyswet 1920 en op de uitvoe ringsvoorschriften daarvan; BESLUIT: de aanvraag in te willigen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962. De voorzitter, De secretans,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 4