132 2e Afd. 30 november 1962. VOORZIENINGEN DREEFSCHOOL. Aan de Raad, Het is nodig, dat in de Dreefschool enige veranderingen worden aange- bracht om te geraken tot verbetering van de outillage van die school. De bestaande kleedruimte voor de leerlingen is klein, terwijl een was- gelegenheid, zowel voor de leerlingen als voor de leerkracht, ontbreekt. Om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen, welke het ,,Bouwbesluit lager onderwijs" stelt aan gymnastieklokalen met bijbehorende ruimten voor scholen voor gewoon lager onderwijs, behoren veranderingen te wor- den aangebracht. a. vergroting van de kleedruimte en aanbrengen van naadloze vloerbe- dekking daarin; b. het maken van een wasruimte voor de leerlingen en van een douchecel voor de leerkracht; c. het aanbrengen van een verhoogde vloer in de bergplaats voor gym- nastiekmateriaal van het gymnastieklokaal en verder d. als gevolg van de onder a en b vermelde werken zal een gedeelte van de bovengang tot leermiddelenkamer moeten worden ingericht. Een door de directeur van Openbare Werken hiervoor ontworpen plan ligt, met kostenbegroting, voor U ten Raadhuize ter inzage. Aan de Dreefzijde is slechts een zeer beperkte mogelijkheid tot uitbrei- ding aanwezig tenzij de rooilijn belangrijk zou worden overschreden, het- geen onaanvaardbaar is. Het is mogelijk door een kleine aanbouw en ver- der door inwendige verbouwingen de bovengenoemde veranderingen toch tot stand te brengen. De toiletten op de begane grond worden verwijderd, terwijl de daardoor vrijkomende ruimte kan dienen als entrée en gang. Hierdoor ontstaat een ruimere verbinding tussen het kleedlokaal en de gymnastiekzaal. Voor avondgebruik komt tevens een afzonderlijke ruime ingang beschikbaar. De ieermiddelenkamer op de verdieping wordt ingericht tot waslokaal; over de houten vloer daarvan wordt een vloer van steenachtig materiaal aangebracht. In de wasruimte, welke geheel wordt betegeld, wordt een grote voeten- wasbak geplaatst, die voorzien zal zijn van kranen met sproeiers. Ook wordt rekening gehouden met het intensieve avondgebruik door de sport- en gymnastiekvereniging „Heemstede" en anderen, waarvoor dan ook enkele douches zullen worden aangebracht. Ten behoeve van de onmisbare warmwatervoorziening zal een gas-druk- automaat met temperatuurkiezer worden geplaatst. Ter verzekering van een goede lichtinval wordt bij het trapgat een wand van glazen bouwstenen gemetseld. De verwarming moet uiteraard worden gewijzigd en worden aange- past aan de nieuwe indeling. Een gedeelte van de bovengang, welke als zodanig niet meer gebruikt behoeft te worden, zal worden ingericht tot bergplaats voor leermiddelen. De te verplaatsen toiletten op de begane grond zullen in een te formeren tussenverdieping boven de toegangshal aan de zijde van de Heemsteedse Dreef worden aangebracht evenals de douchecel voor de leerkracht. Ten einde klein gymnastiekmateriaal, waarvoor op de begane grond geen plaats is, evenals het materiaal in gebruik bij derden, behoorlijk te kunnen opbergen, is het nodig in de bergplaats een verhoogde vloer aan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 26