135a, b, c, d, e 2e afd. 30 november 1962 die zin, dat de kosten per douchecel worden beperkt tot 800,In dit fonds wordt elk jaar een bedrag gestort gelijk aan de helft van de huur- verhoging per 1 april 1960 en per 1 september 1962. In verband hiermede kunnen de door Uw Raad beschikbaar te stellen kre- dieten en voorschotten tot de volgende bedragen worden beperkt Wij stellen Uw Raad voor ter verwezenlijking van het bovengenoemde doel bijgaande ontwerp-besluiten vast te stellen. Haemstede I Haemstede II-III-IV Berkenrode I-II-III Heemstede's Belang Oude Posthuis St. Joseph 11 x 800,— 8.800,— 11 x 800,8.800,— 7 x 800,5.600, 5 x 800,— 4.000, 3 x 333,1.000, 13 x 700,9.100, 37.300,— Heemstede, 7 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 33