136 2e Afd. 30 november 1962. CENTRAliE ANTENNE-INSTALLATIE VOOR RADIO EN TELEVISIE BIJ 51 WONINGWETWONINGEN AAN DE SCHIELAAN E.O. De Raad der g-emeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders het bij raadsbesluit van 30 november 1961, no. 162 ter beschikking van burgemeester en wethouders gestelde krediet voor de bouw van 51 wo- ningwetwoningen nabij de Schielaan te verhogen met f 6.100,voor het aanleggen van een centrale antenne-instailatie voor radio- en televisie- ontvangst ten behoeve van deze woningen. BESLUIT: Gedaan ter openbare secretaris, Sedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 45