EXPLOITATIEBEGROTING VOOK HET COMPLEX 69 WONINGEN HAEMSTEDEPLEIN EN OMGEVING NA HET AANBRENGEN VAN DE V OORGEN OMEN VERBETEKIN GEN UITGAANDE VAN DE TOESTAND PER 7 MEI 1963. LASTEN annuïteit van het oude grondvoorschot 3.596,42 oude bouwvoorschotf 174.715,66 oud aanvullend bouwvoorschot855,90 f 175.571,56 annuïteit van dit schuldrestant berekend naar 4 en een looptijd van 25 jaar: f 175.571,56 6,401196 11.238,68 voorschot voor het aanleggen van douches f 3.660,78 idem5.915,79 9.576,57 annuïteit van dit schuldrestant berekend naar 4 en een looptijd van 25 jaar: f 9.576,57 6,401196 613,02 annuïteit van het nieuwe voorschot 174.700,6,401196 11.182,89 onderhoud 69 x 145,10.005, premie brandassurantie126, onkosten 69 x 24,1.656, grondbelasting2.067, bundergeld 186, straatbelasting800, fonds buitengewoon onderhoud4.721, 46.192,01 BATEN huren 39.174,93 rente van in rekening-courant gestorte gelden 150, recognitie2, hurverhoging in verband met woningverbete- ring: 52 1/7 x 69 x 0,75 2.698,39 42.025,32 nadelig saldo4.166,69 Behoort bij raadsbesluit van 30 november 1962 no. 147.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 68