125 £»3 5 Q ey2 2e afd. 30 november 1962 Naam der vereniging of instelling i tfl rn ■oj2*S 2 c a u Sü 0) M O M «j •o 2 ï'Ojc o aantal voor vergoeding in aanmerking komende lokalen vergoedings- bedrag per lokaal I. Vereniging Bijzondere Protes- tantse Kleuterschool a. „De Kleuterhof" Koedieflaan 71 b. „'t Kleuterhuis", L. de Keylaan 24 en dépendance Voorweg 49 II. B.K. Parochiaal Kerkbestuur van de H. Bavo: a. St. Antoniuskleuterschool III. B.K. Parochiaal Kerkbestuur van O.L. Vrouw Hemelvaart; a. Mariakleuterschool 96 105 201 145 154 12,80 12,80 12,80 4y2 4% 940,- 940,- 940,-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 6