EXPLOITATIEBEGROTING VOOR HET COMPLEX VAN 33 WONIN- GEN BALISTRAAT-SUMATRASTRAAT (HAEMSTEDE II) EN 48 WONINGEN KADIJK-TALMASTRAAT (HAEMSTEDE IIINA HET AANBRENGEN VAN DE VOORGENOMEN VERBETERINGEN, UIT- GAANDE VAN DE TOESTAND PER 7 MEI 1963. LASTEN boekwaarde van de oorspronkelijke stiehtingskosten en van de kosten van bijzondere voorzieningen bouwkosten47.500,06 bouwkosten71.175,28 verbetering closets 2.140,06 verbetering closets 3.81l'o5 verbetering keukens18.205,18 aanbrengen douches1.333,88 aanbrengen douches3.334,71 aanbrengen douches2.216,85 aanbrengen douches2.216,85 f 151.933,92 annuïteit van deze boekwaarde berekend naar 3% en een looptijd van 25 jaar f 151.933,92 6,067409 f 9.218,45 annuïteit van het bedrag van het buitengewoon onderhoud be- kend naar 4% en 25 jaren f 157.735,6,918513 10.912,92 onderhoud 81 x 145,11.745 premie brandassurantieno' onkosten 81 x 24,1.944,' grondbelasting2^213 bundergeldigg^ straatbelasting395 fonds buitengewoon onderhoud4.705! 41.849,37 BATEN huren complex IIf 17.147,18 huren complex III 22.116,39 rente van in rekening-courant gestorte gelden l5o| huurverhoging in verband met woningverbete- ring: 52 1/7 x 81 x 0,65 2.745,32 42.158,89 Batig saldo 309,52 Behoort bij raadsbesluit van 30 november 1962 no. 148.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 72