150 4e afd. 30 november 1962. VIERDE WIJZIGING DER VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN KEURLOON IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 21 november 1962; BESLUIT: 1. de verordening op de heffing en invordering van keurloon in de ge- meente Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 april 1952, no. 41 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 28 januari 1960, no. 13, te wijzigen als volgt: Artikel 2 wordt als volgt gelezen: De heffing bedraagt: A. voor het keuren van: 1. een eenhoevig dier of rund, niet vallende onder A, sub 2 t/m 7 van dit artikel 2. een rund met een geslacht gewicht boven 100 kg t/m 150 kg 3. 4. 5. 6. 7. een eenhoevig dier met een geslacht gewicht boven 100 kg t/m 200 kg, voor een varken met een geslacht gewicht boven 150 kg en voor een kalf met een geslacht gewicht boven 100 kg t/m 150 kg een varken met een geslacht gewicht boven 60 kg t/m 150 kg en voor een kalf of eenhoevig dier met een geslacht gewicht boven 60 kg t/m 100 kg een kalf, varken of eenhoevig dier met een geslacht gewicht boven 35 kg t/m 60 kg een schaap, geit of lam met een geslacht gewicht boven 25 kg een kalfvarken of eenhoevig dier met een geslacht gewicht van 35 kg of lager en voor een schaap, geit of lam met een geslacht gewicht van 25 kg of lager een zogenaamde huisslachting van een varken (geen noodslachting zijnde) vanaf 15 oktober t/m 15 maart /20,— 10,50 10,50 7,50 4,— 2,75 B. 0,05 0,08 0,12 f 1,75 f 7,50 voor de nadere keuring, bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Vleeskeuringswet, van vlees, dat uit niet tot de keuringskring Haarlem behorende gemeenten wordt ingevoerd: 1. borst- en buikingewanden, koppen, poten, beenderen en zijden rugspek per kg 2. vlees van runderen, kalveren, eenhoevige dieren, schapen, geiten, zomede buikspek, kinnebakspek, vette brokken en vet, per kg 3. ander vlees per kg 4. niet gereinigde darmen per kg 0,015 Indien het vlees wordt ingevoerd als geheel of half dier of als vie- rendeel is het onder A sub 1 t/m 7 van dit artikel aangegeven be- drag of het evenredig deel daarvan verschuldigd. Per keuring is een minimum-bedrag van 0,75 verschuldigd. 2. te bepalem dat deze wijziging in werking treedt met ingang van 1 januaa*pT963. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. écretaris, - -©e>.voorzitter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 79