S/frL. 125 2e afd. 30 november 1962 edings- Irag okaal bedrag der vergoeding voor de kleuters genoten voorschot op vergoeding voor de kleuters bedrag der vergoeding voor de lokalen genoten voorschot op vergoeding voor de lokaien nog te betalen aan terug te betalen door de instelling of vereniging 40,- 2.572,80 40,- 1.856,- 140,- 1.971,20 2.675,20 1.843,20 2.022,40 8.460,— 4.700,— 6.110,— 8.460,— 4.700,— 6.110,— 12,80 102,40 51,20 dedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 7