125 f~, 2e afd. 30 november 1962 20„, bedrag der bedrs vergoeding r lol voor de 101 kleuters genoten voorsehot op vergoeding voor de kleuters bedrag der vergoeding voor de lokalen genoten voorschot op vergoeding voor de lokalen nog te betalen aan terug te betalen door de instelling of vereniging 94« 2.572,80 94« 1.856,- 940 1.971,20 f 2.675,20 1.843,20 2.022,40 f 8.460,— 4.700,— 6.110,— f 8.460,— 4.700,— 6.110,- 12,80 102,40 51,20 (iedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 8