65 4e Afd. 27 juni 1963 BENOEMING PLAATSVERVANGEND WETHOUDER. Aan de Raad, Nu de vakantieperiode aanbreekt en te voorzien is, dat ons college door vakantie van verschillende leden gelijktijdig, niet of zeer onvolledig zal vergaderen, stellen wij U voor over te gaan tot benoeming van een plaatsvervangend wethouder die gedurende de huidige zittingsperiode in tijdelijke situaties als bovenbedoeld als lid van het college zal optreden. Ons college meent te mogen aanbevelen daarvoor de nestor van de raad, t.w. de heer N. J. van der Linden, aan te wijzen. Heemstede, 6 juni 1963. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. l Be secretaris, De vööfkitt.er,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1963 | | pagina 1