- 10 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk Elektriciteitsbedrijf Begroting 1966, 2e wijziging 139, 198 Begroting 1968, le wijziging 288 Begroting 1968, 2e wijziging 37, 272 Begroting 1968, 3e wijziging 58, 288 Begroting 1968, 4e wijziging 100 Begroting 1968, 5e wijziging 229, 288 Begroting 1969 en le wijziging 398 Rekenlng 1963 262 Rekening 1964 272 Rekening 1966 138 Aanschaffing transformatoren 10 8 Bouw en inrichting transformatorstation nabij Zandvoortselaan en Asterkade 7 3 Aanschaffing en plaatsing verplaatsbaar trans- formatorstation bij flat Zandvoortselaan en aanleg hoog- en laagspanningskabels 227 95 Vervanging transformator in station „Kenne- merduin" 9 7 Verzwaring laagspanningskabelnet 7 4 Hoogspanningskabel van J. Israelsplein naar Schouwbroekerpolder 48 29 Overdracht laagspanningskabels in Bloemendaai aan het P.E.N 399 148 Meerjarenplan voor investeringen 294 Contract met Haarlem levering elektriciteit 343 Openbare Werken Begroting 1966, le wijziging 139, 198 Begroting 1968, le wijziging 37, 288 Begroting 1968, 2e wijziging 58, 288 Begroting 1969 398 Rekening 1963 262 Rekening 1964 272 Rekening 1966 138 Verordening op het beheer der gemeentebedrij- ven 3 Bepalingen voor diensten van de gemeenterei- mging 227 94 Gebouw voor openbare werken en bedrijven 334 Inrichting schaftruimte/gereedschapsberging in complex 308 woningen Centrumpian 399 149 Efficiency bij uitoefening van de dienst 290, 311, 320, 321, 327, 386 Uitbesteden werkzaamheden 290, 320, 321, 327 Extra krediet voor aanschaffing vuilnisauto 47 27 Aanschaffing 2 kraakperswagens voor ophalen huisvuii 172 67 Brandweer Rapport commandant over stand van zaken bij brandweer 5 Vergoedingsregeling personeel (3e wijziging) 104 42

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 10