11 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk Aanschaffing autoladder, nissenhut, mobilofoon 76 35 Bouw brandweerg-arage met 4 bovenwoningen 251 112 Aanschaffing mobilofoons en portofoon 250 111 Druk op waterleiding bij brandblussing 258 Politie Aanschaffing personenauto 174 72 Kleding politieagenten bij oversteekplaatsen voor scholen 38 Grondbedrijf Begroting 1966, le wijziging 139, 198 Begroting 1969 398 Rekening 1963 262 Rekening 1964 272 Rekening 1966 138 Verordening op het beheer der gemeentebedrij- ven 3 Jaarwedden rentmeester en administrateur 104, 174 41, 70 Heemsteedse Sportstichting Begroting 1969 398 Voorzieningen t.b.v. open zwembad 78 36 Verwarming water van open zwembad 228 98 Aanvullend krediet open zwembad en overdekt instructiebad 166 62 Aanbrengen tourniquets bij open zwembad 105 46 Verwarming 4 kleedkamers op het sportpark 44 22 Verwarming kleedkamers enz. sportpark 263 124 Herindeling sportvelden 78 38 Plaatsing loods als magazijn- en schaftruimte op sportpark 285 143 Overname en verbouwing kleedgebouw Rood- Wit 167 64 Aanschaffing tractor 105 44 Voorziening tennispark ,,Groenendaal" 270 126 9. BELASTINGEN, RECHTEN Verruiming plaatselijk belastinggebied 290, 294, 298, 309, 331 Verordening op de heffing van straatbelasting 61, 270 127 Verordening heffing en invordering van school- gelden openbaar kleuteronderwijs 43, 198 21 Verordening heffing van recht voor het opha- len van huisvuil 304, 399 145 Verordening op de drank- en horecabelasting 42 Wijziging verordening keurloon 4 Bepalingen voor diensten van de gemeentereini- ging 227 94

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 11