12 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk 10. OPENBARE ORDE Algemene politieverordening (12e wijz.) Tegengaan verontreiniging van wegen Snelheidscontrole op auto's Bestrijding van gladheid trottoirs wegen Innemen trottodr met bouwmateriaal Industrie- weg Naamgeving plein bij Haven (dr. Droog) Geluidshinder van verkeer op Zandvoortselaan en Lanckhorstlaan 103 300, 314, 322, 327 260 385 195 145 259 11. OPENBARE ZEDELIJKHEID Drank- en horecaverordening 103, 249 105 12. OPENBARE GEZONDHEID Toezicht op producten Wijziging verordening keurloon 4 Openbare gezondheid Bevolkingsonderzoek op longafwijkingen Bevolkingsonderzoek naar diabetes, nieren, blaas, kanker Verwerking huisvuil Bepalingen voor diensten van de gemeente- reiniging Verordening heffing van recht voor het ophalen van huisvuil Overeenkomst met Haarlem afvoer huisvuil en grofvuil Bijdrage krachtens overeenkomst met Haarlem voor het in ontvangst nemen van huisvuil Ophalen van huisvuil Vuilverwerkingsinstallatie Bestemming beltterrein Ophalen van grote stukken Verpakking van het huisvuil Riolering Overdracht van rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Hoogheemraadschap Rijnland Leggen nieuwe riolen in Zandvoortselaan Maken rioolzinker in Leidsevaart Leggen riool in nieuw gedeelte Asterkade Maken vijzelgemaal ten noorden van Zand- voortselaan 103 356 227, 384 304, 310, 384, 399 172 184 292, 310 292, 312, 387 292, 312, 320, 322, 327 387 304, 384 10 68 68, 191 68 68, 191 94 145 67 10 34 34, 80 34 34, 80

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 12