13 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk Zwemvijver en badhuis Handhaven badhuis Aanvullend krediet open zwembad en overdekt instructiebad Verwarming water van open zwembad Aanbrengen tourniquets bij open zwembad 13. BESTEMMINGSPLANNEN, STREEKPLAN, BEBOUWINGSPLANNEN Vaststelling bestemmingsplan terrein ten noor- den van de Reggelaan Vaststeiling bestemmingsplan ,,Zandvoortse- laan, Asterkade Vaststelling bestemmingsplan voor terreinen van Openbare Werken en Gemeentebedrij- ven e.o Vaststelling bestemmingsplan Schouwbroeker- polder Goedkeuring bestemmingsplan Van Merlen- laan-Kerklaan Voorbereiding herziening diverse bestemmings- plannen Voorbereiding bestemmingsplan voor dorpskern Inspraak burgerij bij voorbereiding bestem- mingsplannen Prijsvraag voor bebouwing Schouwbroekerpol- der Aanleg Noord-Zuidverbinding Voor-ontwerp herziening streekplan Zuid-Ken- nemerland 14. VOLKSHUISVESTING Aan bouwwerken te stellen eisen Bouwverordening (2e wijz.) Beroep tegen weigering bouwvergunning P. M. Been Woningbouw en -verbetering Verbetering en bijzonder onderhoud 60 wonin- gen Iepenlaan/Lindenlaan van St. Joseph Aanleg douchegelegenheden in woningwetwo- ningen van St. Joseph Verbetering en bijzonder onderhoud van wonin- gen ,,de Haemstede" Haemstedeplein Verbetering woningen dr. J. R. Thorbeckelaan Aanvullend krediet verbetering 48 woningen dr. J. R. Thorbeckelaan 345 166 228 105 62 98 46 11, 198 106, 198, 288 145 147, 286, 292, 294, 312, 324 179 190 346 306, 314, 324, 328 12 48 59 60 78 193, 4, 313, 350 81 283 253 230 198, 295, 299, 321, 327, 328, 103 103, 228 253 68, 101, 260, 287 167 39 136 115 100 114 65

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 13