14 ONDERWERP Bladzijde notulen Nota over de toekomstige ontwikkeling van Heemstede Woningbouw voor die groepen waarvoor het nodig is: flats voor bejaarden, alleenstaanden, echtpa- ren zonder kinderen, serviceflats, hoogbouw, woningen voor bejaarden (hofje), keuzewo- ningen, doorstromingsfonds Regelmatig van gedachten wisselen over oplos- sen van de woningnood in comm. voor volks- huisvesting Hoogbouw Bouw flat in Brabantlaan door Stichting tot bevordering van de woningbouw in Heem- stede Flatbouw in Schouwbroekerpolder Bouw woningwetwoningen in Schouwbroeker- polder Goedkope woningen voor minder draagkrach- tigen Programma van eisen voor bejaardenflats Ombouw grote woningen tot maisonnettes Onbewoonbaar verklaarde woningen Drieherenlaan 47 Verlenging ontruimingstermijn Voorweg 61 en Drieherenlaan 47 en 49 295, 301, 312, 314, 357 e.v. 357 e.v., 304 372, 374 106, 147, 295, 312, 360, 366, 372, 374 361, 368, 371, 374, 376 359, 361, 367, 368 147 291, 305, 311, 314, 320 198 361, 368, 371, 373, 375, 376 190, 234 36, 142 Distributie van woonruimte Benoeming leden commissie art. 8 woonruim- tewet I 258 Huisvestingsbeleid (algemeen) 301, 314, 377, 380 Wijze van opmaken lijst van woningzoekenden j 360, 367 Inschrijfgeld voor plaatsing op lijst woningzoe- kenden Toewijzing goedkope woningen uitsluitend aan minderdraagkrachtigen Enquête onder bevolking wie naar duurdere woning wil verhuizen Klacht over huisvestingsgeval Van Vessum Vestiging Chinees restaurant Bronsteeweg 14 Doorstromingsfonds 15. OPENBARE VEILIGHEID Bescherming Bevolking, jaarverslag 1967 Druk op waterleiding bij brandblussing 360, 373 360, 373, 374 364, 369, 371, 375 179 378 230, 370, 372, 374 68 258

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 14