16 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk Gewapend-betonschoeiing langs oostzijde Leid- sevaart 68 Dempen gedeelte Zandvaart 192 34 81 17. VERKEER EN VERVOER Verkeer Afsluiting Dinkellaan (oostzijde) 39, 178 Inhaalverbod Leidsevaartweg 355 Verkeerssituatie Binnenweg en Raadhuisstraat 305, 318, 324, 354 Voordrachten over verkeer door politie 300 Bestrijding van de verkeersonveiligheid 300, 317, 319, 321, 322, 329 Hinder voor het verkeer van benzinepompen 259 Geluidshinder van verkeer Zandvoortselaan en Lanckhorstlaan 259 Parkeren tankauto's W. v. d. Veldekade 140 Parkeren vrachtauto's op Raadhuisplein 356 Parkeren auto's op Zandvoortselaan zuidzijde (tussen W. Klooslaan en Herenweg) 260 Verkeersborden en -lichten Aanbrengen onderlichten bij verkeerslichten Krediet vervanging c.q. wijziging verkeersbor- den Drukknopverkeerslichten op Heemst. Dreef Vervanging regelapparatuur verkeerslichtenin- stallatie Herenweg/Zandvoortselaan Herstel verkeerslichteninstallatie Herenw eg/ Zandvoortselaan Plaatsen portaal westzijde Zandvoortsebrug voor bevestigen van lichtbakken van de ver- keerslichteninstallatie Tijdstip overschakelen op knipperlicht verkeers- licht Zandvoortselaan/Leidsevaartweg Openbaar vervoer Wachthuisjes bushaltes Heemst. Dreef Posterijen Hulppostkantoor Zandvoortselaan 18. NIJVERHEID EN HANDEL Gasleveringsovereenkomst met de N.V. Gas- voorziening Zuid-Kennemerland Elektriciteitscontract met Haarlem 19. ARBEID Verordening op de winkelsluiting (4e wijz.) Instellen koopavond 349 68 305, 318, 319 168 194 68 230 38 38 227 343 33 66 34 11 355 97 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 16