17 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk 20. MAATSCHAPPELIJKE ZORG Zorg voor geesteszieken Aansluiting bij „Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid in Noord-Holland" Zorg voor behoeftigen Stijging uitgaven voor sociale zorg en maat- schappelijk werk Uitvoering Algemene Bijstandswet Zorg voor bejaarden Plaatsing in bejaardenhuizen Zorg voor kinderen Subsidierechten voor Kathoiieke en Christelijke Stichtingen voor school- en beroepskeuze Aansluiting bij Stichting voor school- en be- roepskeuze in Noord-Holland Speelgelegenheid in Centrumplan 21. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING Schoolverzuim Verordening commissie tot wering van schooi- verzuim (9e wijziging) Jaarverslag commissie tot wering van school- verzuim Geneeskundige en hygiënische zorg Aansluiting bij Stichting voor school- roepskeuze Noord-Holland en be- Schoolmelkverstrekking Schooltandverzorging. Vaststelling bijdrage van niet bij een algemeen ziekenfonds aangesloten deelnemers Schooltandverzorging. Verslag 1967/68 Studietoelagen Verslag Heemst. Stichting financiële hulp aan studerenden 199, 228, 292, 315, 319, 392 291, 299, 315 299, 315 99 291, 315 199 199, 228 361, 369 105 142 143, 292, 301, 305, 315, 328, 391, 392 394 44 289 234 Openbaar en bijzonder voorbereidend onderwijs Voorlopige vaststelling bedrag uitgaven 1967 openbaar kleuteronderwijs 281 Vaststelling exploitatievergoeding voor bijzon- dere kleuterscholen over 1967 282 Voorschot aan bijz. kleuterscholen over 1967 op overschrijding vergoeding exploitatiekos- ten 281 99 43 57 23 129a 130 129b

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 17