18 ONDERWERP Bladzijde notulen St. Antoniusschool. Wijziging centrale verwar- mingsinstallatie en plafond van speellokaal Verordening heffing en invordering van school- gelden openbaar kleuteronderwijs Openbaar l.o. en u.l.o. Opheffing Ouderraad Instelling van een Schoolraad Beschikbaarstelling bedrag per leerling in 1968, art. 55 bis l.o. wet Vaststelling getal wekelijkse lesuren vakonder- wijs in 1968 Voorlopige vaststelling uitgaven over 1967 en over 1963 t/m 1967 Bijzonder l.o. en u.l.o. Voorschot 5-jaarl. afrekening exploitatievergoe- ding 1963 t/m 1967 Vaststelling vergoeding over 1966 art. 55 bis l.o. wet Vaststelling vergoeding over 1967 art. 55 bis l.o. wet Voorschot exploitatievergoeding 1968 Vaststelling vergoeding vakonderwijs over 1967 Voorschot vergoeding vakonderwijs 1968 Vergoeding voor administratiekosten Bijzonder lager onderwijs St. Antoniusschool. Wijziging centrale verwar- mingsinstallatie Jacobaschool. Aanschaffing jaloezieën voor 6 lokalen St. Jozefschool. Aanschaffing leermiddelen R.K. school ,,Valkenburg". Rijwielstandaard en zonwering in 10 lokalen Nic. Beetsschool. Aanschaffing leer- en hulp- middelen en meubilair Nic. Beetsschool. Geen medewerking voor aan- schaffing van 2 naaimachines Prinses Beatrixschool. Aanschaffing leerlingen- sets en klei-oven Bosch en Hovenschool. Aanschaffingen en voor- zieningen Bosch en Hovenschool, Nic. Beetsschool, Prin- ses Beatrixschool. Aanschaffing toiletbeno- digdheden Openbaar m.a.v.o. Bronsteeschool. Aanschaffing hulpmiddelen en meubilair Bronsteeschool. Voorzieningen gymnastiekzaal en tekenlokaal Bronsteeschool. Verordening op het boekenfonds 226 43, 198 143 143 36 37 184 184 184 184 36 282 37 388 224 224 224 224 262 14 243 185 262 226 282 185

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 18