19 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk Bronsteeschool. Voorlichting leerlingen over onderwerpen m.b.t. het maatschappelijk leven Bronsteeschool. Verbeteren verlichting hand- werklokaal en voorzleningen conciërgewoning Opgave scholen voor opneming in deelplan 1971, 1972 en 1973 Bijzonder m.a.v.o. St. Antoniusschool. Aanschaffing schoolmeube- len St. Antoniusschool. Aanschaffing meubilair en leer- en hulpmiddelen St. Antoniusschool. Aanschaffingen en voorzie- ningen St. Henricusschool. Aanschaffing meubilair en leer- en hulpmiddelen St. Henricusschool. Inrichten van een natuur- kundepracticumlokaal Gerrit Bargerschool. Aanschaffing meubilair en leer- en hulpmiddelen Gerrit Bargerschool. Oproepinstallatie (gewei- gerd), leerboeken, meubilair, magazijnruimte Gerrit Bargerschool. Aanschaffing toiletbeno- digdheden Gerrit Bargerschool. Leer- en hulpmiddelen Gerrit Bargerschool. Uitbreiding Financiële steun aan mavo-school voor uitwis- seling met scholen in het buitenland Buitengewoon lager onderwijs Beschikbaarstelling bedrag per leerling in 1968 Voorschot vergoeding over 1968 Voorschot vergoeding vakonderwijs over 1968 Middelbaar onderwijs Bijdrage aan Haarlem in kosten openbaar V.H.M.O. over 1967 en 1968 Historische en andere culturele waarden Rechtsgeding i.z. onderhoud „Meerzicht" Subsidie aan Stichting Restauratiefonds St. Bavokerk Haarlem Plaatsen aanwijzingsborden in de gemeente naar het Oude Slot Opmetselen contouren fundament Oude Slot Bord met tekst bij Oude Slot Stedelijk schoon Wisseling van leden van de Welstandscommissie Aankoop en plaatsing beeld Julianaplein Beeld in Centrumplan 393 42 183 225 225 399 225 399 225 243 262 143 388 388 37 37 37 283 46 61 344 344 344 88 88a 146 89 147 90 102 120b 56 19a 19b 20 137 26 381 176, 259 398

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 19