Zalennood sôo.ko 'sig'sTl 20 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk Kunst Subsidiëring Minerva-theater a 41 110 iqo 000 395 Subsidie voor toekomstige exploitant van het Minerva-theater 395 Onderhoud en kosten plaatsen muziektent 326 Garantie geldlening Harmonie „St. Michaël" 105, 142 Sport Verordening investeringssubsidie sportaccom- modaties I 43 Verhoging subsidie voor jeugdleden van sport- verenigingen 1 43 Verwarming 4 kleedkamers op het sportpark 44 Herindeling sportvelden sportpark i 78 Verwarming kleedkamers enz. sportpark 263 Plaatsing loods als magazijn- en schaftruimte op sportpark j 285 Aanschaffing tractor Heemst. Sportstichting 105 Medewerking bouw clubhuis M.H.C. Alliance j 18, 60, 68, 142, 272 Overname en verbouwing kleedgebouw Rood- Wit 167 Voorzieningen open zwembad j 78 Overdekt zwembad 305 32, 55 45 Voorzieningen tennispark ,,GroenendaaI" Uitbreiding tennisbanencompiex ,,Groenendaal" IJsbaan Bouw sporthal Aanleg sportvelden op beltterrein 312, 320 Rapport Ver. Ned. Gem. over behoefte aan sportaccommodatie 43 270 345 193, 345 229, 398 Bevordering nationale en intemationale gemeenschapszin Publicaties in Heemsteedse Courant 299, Contactavonden burgerij Financiële steun voor uitwlsseling leerlingen mavo-school met scholen in het buitenland Jeugdzorg Verordening investeringssubsidie jeugdgebou- wen Verhoging subsidie voor jeugdleden van jeugd- verenigingen 331 299, 318 388 48 48 30 30 22 38 124 143 44 15 64 36 126 31 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 20