TAAK DER GEMEENTE 2 Blz. 8. Bedrijven, diensten, stichtingen 8 Gas-, water- en elektriciteitsbedrijven (algemeen) Gasbedrijf 9 Waterbedrijf 9 Elektriciteitsbedrijf 19 Openbare Werken 10 Brandweer 10 Politie 11 Grondbedrijf H Heemsteedse Sportstichting 11 9. Belastingen, rechten 11 10. Openbare orde 12 11. Openbare zedelijkheid 12 12. Openbare gezondheid 12 Toezicht op producten 12 Openbare gezondheid 12 Verwerking huisvuil 12 Riolering 12 Zwemvijver en badhuis 13 13. Bestemmingsplannen, streekplan, bebouwingsplannen 13 14. Volkshuisvesting 13 Aan bouwwerken te stellen eisen 13 Woningbouw en -verbetering 13 Onbewoonbaar verklaarde woningen 14 Distributie van woonruimte 14 15. Openbare veiligheid 14 16. Wegen, voetpaden, vaarten, bruggen, havens, bos 15 Wegen en voetpaden 15 Bos en plantsoen 15 Bruggen 15 Vaarten 15 17. Verkeer en vervoer 1® Verkeer 1® Verkeersborden en -lichten 16 Openbaar vervoer 16 Posterijen 10

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 2