3 Klz. 18. Nijverheid en handel 16 19. Arbeid 1® 20. Maatschappelijke zorg 17 Zorg voor geesteszieken 17 Zorg voor behoeftigen17 Zorg voor bejaarden 17 Zorg voor kinderen 17 21. Volksontwikkeling en -opvoeding 17 Schoolverzuim 17 Geneeskundige en hygiënische zorg 17 Studietoelagen 17 Openbaar en bijzonder voorbereidend onderwijs 17 Openbaar l.o. en u.l.o18 Bijzonder l.o. en u.l.o18 Bijzonder lager onderwijs 18 Openbaar m.a.v.o18 Bijzonder m.a.v.o19 Buitengewoon lager onderwijs 19 Middelbaar onderwijs 19 Historische en andere culturele waarden 19 Stedelijk schoon19 Kunst 20 Sport 20 Bevordering nationale en internationale gemeenschapszin 20 Jeugdzorg 20

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 3