Opgave door b. en w. van gevoerde rechtsge- 4 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk 1. INSTELLING, ONTWIKKELING Ontwikkeling van Heemstede Gevaar van annexatie 2. BETRE KKINGEN TOT ANDERE GEMEENTEN Samenwerking van gemeenten in Zuid-Kenne- merland Gemeenschappelijke regeling betreffende een ziektekostenvoorziening t.b.v. ambtenaren in dienst van gemeenten in Noord-Holland Overeenkomst met Haarlem afvoer huisvuil en grofvuil Overeenkomst met Haarlem i.z. verzorgen administratie nutsbedrijven 295, 301, 312, 314, 357 e.v. 324, 347, 348 299, 315, 318, 348 105, 178 172 249 3. RECHTSPOSITIE dingen Rechtsgeding i.z. onderhoud „Meerzicht" 46 Aansprakelijkheid voor gasontploffing Heren- weg 20 231 4. EIGENDOMMEN Algemeen Opgave door b. en w. van verhuurde/verpachte eigendommen j 3 Opgave door b. en w. gekochte/geruilde eigen- dommen 3 Opgave door b. en w. van vervreemde eigenr dommen 3 Aankoop, onteigening, ruiling, stichting, onder- houd, verbetering Glipper Dreef, Onderhoud huize „Meerzicht" Glipperweg 19, Aankoop grond en woning Herenweg 147a, Aankoop perceel (gebr. van den Berg) Herenweg 74, Aankoop grond achter (A. J. C. J. Sweerts) Kerklaan 101, Ruiling grond bij (mej. T. Otte) Kerklaan 109, Ruiling grond bij (M. M. Assendelft) v. Merlenlaan 28, Aankoop en onteigening grond achter(H. G. Bertels) Raadhuisplein 21, Aankoop perceel Roemer Visscherplein 11, Aankoop perceel 46, 259 78, 198 42 61 44, 177 10, 42 44, 166, 244, 288 60 284 47 67 110 26 26 37 24 9 25, 61, 107 142

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 4